O NÁS

Je svojpomocné vedenie účtovníctva výhodné?

Pre podnikateľov je svojpomocné vedenie účtovníctva viac nevýhodnou činnosťou. Väčšina si totiž uvedomuje, že svojpomocné vedenie účtovníctva im zaberie veľa času, a pripravuje ich tak o čas, ktorý môžu venovať svojej podnikateľskej činnosti. Nemajú teda čas zaoberať sa niečim, čo ich firme neprináša hodnotu. Treba si uvedomiť to, že účtovníctvo ako také nie je iba o zadávaní dokladov. Je veľmi dôležité sledovať nové predpisy a zákony legislatívy, podávanie daňových priznaní, a v neposlednom rade aj kúpu a pravidelnú aktualizáciu účtovných programov. V konečnom dôsledku to podnikateľovi neprinesie osoh a zisk, lebo čas, ktorý tomu venuje by mohol využiť pre realizáciu svojich podnikateľských činností. Takže v dôsledku týchto faktov je to preňho nevýhodné a stratové. Napokon nedokonalosť takého vedenia účtovníctva a neznalosť zákonov mu môže naviac priniesť viac nepríjemností, ako úžitku, prípadne nepríjemnú pokutu za nesprávne vedenie účtovníctva.

Naša firma sa preto snaží viesť účtovníctvo pre podnikateľov a firmy za veľmi výhodných vopred dohodnutých podmienok a za prijateľnú sumu.

7

  • vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva;
  • komplexné zastúpenie klienta pred daňovým úradom ako aj ďalšími inštitúciami;
  • rekonštrukciu účtovníctva;
  • ročné zúčtovania a hlásenia;
  • overovanie vstupných údajov pri ich spracovávaní z daňového hľadiska;
  • v nadväznosti na účtovníctvo vypracujeme daňové priznanie;
  • vyhotovíme súhrnné výkazy;
  • INTRASTAT.